Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiểu học Đức Nghĩa 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt của trường Tiểu học Đức Nghĩa năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây

Câu 1:  Số “Ba mươi hai ” viết là: ( 0,5 điểm)  

A. 32               B. 22                    C. 23           D. 302

Câu 2 : Số  65  đọc là: ( 0,5 điểm)    

A. Năm sáu               B.Năm mươi sáu             C. Sáu lăm            D. Sáu mươi lăm

De kiem tra hoc ki 2 lop 1 mon Tieng Viet - Tieu hoc Duc Nghia 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 1 mon Tieng Viet - Tieu hoc Duc Nghia 2018

Đáp án

De kiem tra hoc ki 2 lop 1 mon Tieng Viet - Tieu hoc Duc Nghia 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiểu học Đức Nghĩa 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!