Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT chuyên Amsterdam 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán của trường THPT chuyên Amsterdam năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây

Câu 13: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1, -1) và B(3, 4). Giả sử (d) là một đường thẳng bấy kỳ luôn đi qua điểm B. Khi khoảng cách từ A đến đường thẳng (d) đạt giá trị lớn nhất, đường hảng (d) có phương trình nào sau đây?

A. x – y + 1 = 0

B. 3x + 4y = 25

C. 5x – 2y – 7 = 0

D. 2x + 5y – 26 = 0

De kiem tra hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT chuyen Amsterdam 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 10 mon Toan - THPT chuyen Amsterdam 2018

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT chuyên Amsterdam 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!