Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - Tiểu học Đồng Chum 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt của trường Tiểu học Đồng Chum năm 2018 có đáp án chi tiết, các em cùng tham khảo tại đây nào

1. Bài văn tả cái gì ?( M 1- 0.5)

A. Tuổi thơ của tác giả

B. Tả cánh đồng lúa, đàn trâu.

C. Tả cây đa.

D. Đàn trâu

2. Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?( M1- 0.5)

A. Lúa vàng gợn sóng.

B. Đàn trâu ra về.

C. Làng quê.

D. Cả hai ý a và b.

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Tieng Viet - Tieu hoc Dong Chum 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Tieng Viet - Tieu hoc Dong Chum 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Tieng Viet - Tieu hoc Dong Chum 2018

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - Tiểu học Đồng Chum 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Tieng Viet - Tieu hoc Dong Chum 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt - Tiểu học Đồng Chum 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!