Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Đồng Chum 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán của trường Tiểu học Đồng Chum năm 2018 có đáp án chi tiết, các em cùng tham khảo tại đây

Câu 6: Tính ( M1- 1)

5 x 0 =………         32 : 4 = ……………..        21 : 3 =…........           5 x 8 =…………….

Caâu 7:  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ( M3- 1)

Lớp 2 C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 C có bao nhiêu học sinh nam ?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ………………………………………………..

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Dong Chum 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Dong Chum 2018

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 - Tiểu học Đồng Chum 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Dong Chum 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Đồng Chum 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!