Đề kiểm tra kiến thức lần 4 Phòng GD Vĩnh Yên - bài thi Tổ hợp 2021

Các em tham khảo bên dưới đề kiểm tra kiến thức lần 4-bài thi Tổ hợp năm học 2020 - 2021 của Phòng GD Vĩnh Yên

Đề kiểm tra kiến thức lần 4 Phòng GD Vĩnh Yên - bài thi Tổ hợp năm 2021 

Câu 11: I last saw him in 2018.

A. I haven't seen him since 2018.

B. It has been 2018 since I saw him.

C. I didn't see him since 2018.

D. It is in 2018 that I saw him.

De kiem tra kien thuc lan 4 Phong GD Vinh Yen - bai thi To hop 2021De kiem tra kien thuc lan 4 Phong GD Vinh Yen - bai thi To hop 2021De kiem tra kien thuc lan 4 Phong GD Vinh Yen - bai thi To hop 2021De kiem tra kien thuc lan 4 Phong GD Vinh Yen - bai thi To hop 2021De kiem tra kien thuc lan 4 Phong GD Vinh Yen - bai thi To hop 2021De kiem tra kien thuc lan 4 Phong GD Vinh Yen - bai thi To hop 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề kiểm tra kiến thức lần 4 Phòng GD Vĩnh Yên - bài thi Tổ hợp 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247