Đề KSCL lớp 9 lần 2 môn Văn năm 2021 huyện Chương Mỹ lần 2

Tham khảo bên dưới đề khảo sát học sinh lớp 9 lần 2 năm học 2020 - 2021 môn Ngữ văn của Phòng GD Chương Mỹ, Hà Nội

Đề KSCL lớp 9 lần 2 môn Văn năm 2021 huyện Chương Mỹ lần 2

Phần 1(6,0 điểm): Đọc đoạn trích văn bản sau:

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác văn bản trên? 

2. Đoạn trích văn bản sử dụng hình thức ngôn ngữ thoại nào? Chỉ ra dấu hiệu nhận biết?

3. Xét về cấu tạo, câu “Ngày nào ít: ba lần" thuộc kiểu câu gi? Nhận xét cách đặt câu trong đoạn trích trên và cho biết tác dụng của cách viết ấy?

De KSCL lop 9 lan 2 mon Van nam 2021 huyen Chuong My lan 2

Theo TTHN 

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề KSCL lớp 9 lần 2 môn Văn năm 2021 huyện Chương Mỹ lần 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!