Đề minh họa giữa kì 1 môn Văn lớp 6 - THCS Võng Xuyên 2021

Đề bài minh họa giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn năm học 2021 - 2022 trường THCS Võng Xuyên, Phúc Thọ có đáp án.

Đề minh họa giữa kì 1 môn Văn lớp 6 - THCS Võng Xuyên 2021

Câu 1. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

Câu 2. Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? Vì sao em biết?

Câu 3. Tìm các câu văn có sử dụng phép tu từ so sánh? Hãy cho biết phép tu từ so sánh đó thuộc kiểu so sánh nào?

Câu 4. Tác dụng của phép tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn trích trên?

De minh hoa giua ki 1 mon Van lop 6 - THCS Vong Xuyen 2021

Đáp án đề minh họa giữa kì 1 môn Văn lớp 6 - THCS Võng Xuyên 2021

De minh hoa giua ki 1 mon Van lop 6 - THCS Vong Xuyen 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề minh họa giữa kì 1 môn Văn lớp 6 - THCS Võng Xuyên 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!