Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Sử lớp 9 huyện Long Phú 2021

Tham khảo bên dưới đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch Sử lớp 9 năm học 2020 - 2021 của Phòng GD Long Phú

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Sử lớp 9 2021 huyện Long Phú

Câu 2: (3 điểm) Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình các nước tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu có những thay đổi to lớn:

- Nêu những sự kiện về sự liên kết khu vực của các nước Châu âu.

- Nhận xét về xu hướng trong quan hệ quốc tế ở Châu âu.

- Vai trò và tác động của xu hướng đó.

De thi chon hoc sinh gioi cap huyen mon Su lop 9 huyen Long Phu 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Sử lớp 9 huyện Long Phú 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!