Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2014-2015

Đáp án đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2014-2015, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2014-2015

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: 3tấn72kg =……….kg

 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

        a. 372                         b. 3720                    c. 3027                         d. 3072

Câu 2: a  x…=…x  a = a

Số hoặc chữ điền vào chỗ chấm là:

         a. 1                                      b. 0

         c. a                                      d. không xác định

Câu 3: 10dm22cm2 =……….cm2

Số điền vào chỗ chấm là:

         a. 102                                   b. 1020

         c. 1002                                 d. 120

Câu 4: Trong các số: 605, 7362, 1207, 20601 

            Số chia hết cho 2 là:

        a. 605                                   b. 1207

       d. 7362                                 d. 20601                

 

II/PHÂN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2điểm)

  57696  + 814                      5901 - 638                   1357  x   3                6797  : 7  

Câu 2: Tìm x (2điểm)

x – 306 = 504                                                 x + 254 = 680

Câu 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính diện tích sân vận động đó .(2điểm)

Câu 4: Hai thùng chứa tất cả 600 lít nước, thùng bé chứa ít hơn thúng to 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ? (2điểm)

Đáp án đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2014-2015

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh đúng kết quả mỗi câu được 0,5 điểm 

Câu

1

2

3

4

Ý

d

a

c

d

II/PHÂN TỰ LUẬN:(8 điểm)

Câu 1: Tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5 điểm

58510                   5263                 4071                  971                                     

Câu 2: Tìm x(2điểm)

x – 306 = 504                                       x + 254 = 680     

          x = 504 + 306     (0.5điểm )                 x  = 680 – 254    (0.5điểm)

          x =  810              (0.5điểm)                  x  =   426            (0.5điểm)

 

Câu 3: (2điểm)

Giải:

Chiều rộng sân vận động đó:

180 : 2 = 90 (m)                    

Diện tích sân vận động đó:

180 x  90 =16200(m2)

Đáp số:  16200m2

Câu 4: (2điểm)

Giải                                   

Thùng to chứa:

(600 + 120) : 2 = 360( l )

Thùng bé chứa:

(600- 120) :2 = 240 ( l )

Đáp số:  360 lít, 240 lít

 Trên đây là đề thi và đáp án môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015. Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi các trường, các em chú ý theo dõi.

Nguồn: Dethi.violet

 

8 bình luận: Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2014-2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247