Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán huyện Xuyên Mộc năm 2014

Đáp án đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán huyện Xuyên Mộc năm 2014, các em tham khảo dưới đây:

Học sinh không phải chép đề.

Câu 1/ (3 điểm) Làm các bài toán dưới đây :

1.  Viết số : Chín trăm mười ba nghìn ba trăm năm mươi đơn vị. (0.25 điểm)

2.  Đọc số : 320 542. (0.25 điểm)

3.   Xếp các số 356 240, 356 204, 653 240, 653 420 theo thứ tự từ bé đến lớn. (0.5 điểm)

4. Đặt tính và tính : (2 điểm)

a.  465 825 + 192 563                       b.  427 828 – 25 486

c.  354 x 32                                       d.  75 550 : 25

Câu 2/ (2 điểm)

1. Tìm x :

                    a) x + 2581 = 4621                                    b) 935 – x  = 532

2. Đổi các đơn vị sau :

                     a) 2 tấn 5 tạ = … … … …  kg                   b) 9m2  3dm2   = … … … … dm2

         

Câu 3/ (2 điểm)

Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ.

a) Hình tứ giác ABCD có mấy góc tù ? Mấy góc vuông ?
b) Đoạn thẳng AB vuông góc với đoạn thẳng nào ?

Hai đoạn thẳng nào song song với nhau ?

De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon Toan huyen Xuyen Moc nam 2014

Câu 4/ (2 điểm) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 280 tạ gạo, ngày thứ hai bán bằng một nửa ngày thứ nhất. Hỏi trung bình mỗi ngày của hàng đó bán được bao nhiêu tạ gạo ?

Câu 5/ (1 điểm)  

a. Để số De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon Toan huyen Xuyen Moc nam 2014 chia hết cho 9 thì a bằng bao nhiều.

b. Tìm số lớn nhất có hai chữ số khác nhau chia hết cho  2 và 3.

Đáp án đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán huyện Xuyên Mộc năm 2014

Câu 1/ (3 điểm) Làm các bài toán dưới đây :

1.  Viết số : 913350 (0.25 điểm)

2.  Đọc số : Ba trăm hai mươi nghìn năm trăm bốn mươi hai. (0.25 điểm)

3.   Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 356 204, 356 240, 653 240, 653 420 (0.5 điểm)

4. Tính và rút gọn : Mỗi bài đặt tính và tính đúng (0.5 điểm)

a.  465 825 + 192 563=685388                            b.  427 828 – 25 486=402342

c.  354 x 32=11328                                    d.  75 550 : 25=3022

Câu 2/ (2 điểm)

1. Tìm x : Mỗi bài tính đúng (0.5 điểm)

                    a) x + 2581 = 4621                                    b) 935 – x  = 532

                                    x =4621- 2581                                         x  = 935 –532

                                    x =2040                                                   x  = 403

2. Đổi các đơn vị sau : Mỗi bài tính đúng (0.5 điểm)

                   a) 2 tấn 5 tạ = 2500  kg           b) 9m2  3dm2   = 903 dm2

          Câu 3/ (2 điểm)

a) Hình tứ giác ABCD có 01 góc tù (0.5 điểm). 02 góc vuông (0.5 điểm)
b) Đoạn thẳng AB vuông góc với đoạn thẳng CB (0.5 điểm).

đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DC. (0.5 điểm).

Bài 5. Mối bước đúng lời giải và phép tính (0.5 điểm).                

Giải.

Ngày thứ hai bán được là :     

280  :  2  =  140 (tạ)                           (0.5 điểm).

Cả hai ngày bán được là  :                         

280 + 140 = 420 (tạ)                         (0.5 điểm).

Trung bình mỗi ngày của hàng đó bán là :                    

420  :  2   = 210 (tạ)                    (0.5 điểm).

ĐS : 210 tạ gạo                 (0.5 điểm).

Bài 6. (1 điểm)  

a. Để số De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon Toan huyen Xuyen Moc nam 2014 chia hết cho 9 thì a = 1. (0.5 điểm).

b. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau chia hết  cho 2 và 3 là 96. (0.5 điểm).

Trên đây là đề thi và đáp án môn toán lớp 4 của huyện Xuyên Mộc năm 2014. Tuyensinh247 sẽ tiếp tục  cập nhật đề thi của các trường, các em thường xuyên theo dõi.

Nguồn: Dethi.violet

Viết bình luận: Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn Toán huyện Xuyên Mộc năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247