Đề thi cuối kì 1 năm 2021 Hóa 10 - DTNT THCS THPT Sông Mã

Đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2021 - 2022 môn Hóa khối 10 trường DTNT THCS THPT Sông Mã có 02 trang, thời gian làm bài 45 phút.

Đề thi cuối kì 1 năm 2021 Hóa 10 - DTNT THCS THPT Sông Mã

Câu 31 (0,5 điểm): Dựa vào cấu tạo phân tử giải thích tại sao HCl tan nhiều trong nước còn CO2 tan không nhiều trong nước.

Câu 32 (0,5 điểm): Hòa tan hết m gam Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 200 ml dung dịch KMnO4 0,1M trong môi trường H2SO4 loãng, dư. Tính giá trị a.

De thi cuoi ki 1 nam 2021 Hoa 10 - DTNT THCS THPT Song Ma

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 năm 2021 Hóa 10 - DTNT THCS THPT Sông Mã

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!