Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán TH Sặp Vạt 2018

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Sặp Vạt năm 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán TH Sặp Vạt 2018

PHẦN I: ĐỀ KIỂM TRA

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng trong các câu sau: 

Câu 1. (1điểm) (M.1)

a) Số bé nhất trong các số sau là: (0,5đ)

A.  584

B.  485

C.  854

D.  845

           b) Số lớn nhất trong các số sau là: (0,5đ)

A.  120

B.  102

C.  210

D.  201

Câu 2. (1điểm) (M.1) 

a) Trong phép tính: 759 … 957 . Dấu thích hợp cần điền là:

A.  >

B.  <

C.  =

D.  +

           b) Trong phép tính: 10 .... 24 > 23. Dấu thích hợp cần điền là:

A.  >

B.  <

C.  =

D.  +

De thi cuoi ki 2 lop 2 mon Toan TH Sap Vat 2018

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán TH Sặp Vạt 2018

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm: 

Câu

1(a)

1(b)

2 (a)

2(b)

3(a)

3 (b)

4

5

Đáp án

B

C

B

D

C

B

C

A

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Câu 6. (1 điểm): Điền đúng 1 phần được 0,25 điểm

          Đáp án:  a - Đ ; b - S ; c - S ; d - Đ

Câu 7. (1 điểm):

Điền đúng thứ tự các số được 1 điểm (điền đúng mỗi số được 0,25 điểm).

Đáp án: Thứ tự các số cần điền là: 45 ; 28 ; 36 ; 9

Câu 8. (1 điểm):

 Đáp án: Chu hình tam giác đó là: 60 cm

Câu 9: (1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Đáp án:

a) x x 4

x

x

= 28

= 28 : 4

= 7

b) 45 : x

x

x

= 9

= 45 : 9

= 5

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Đổi: 2 chục = 20

Quyển vở còn lại số trang chưa viết là:

48 - 20 = 28 (trang)

                         Đáp số: 28 trang

(0,1 điểm)

(0,2 điểm)

(0,5 điểm)

(0,2 điểm)

 (Ghi chú: Điểm chung của toàn bài làm tròn 0.5 thành 1. Ví dụ: 6.25 = 6; 6.5 = 7)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán TH Sặp Vạt 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247