Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Nhân Chính 2021

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán khối lớp 10 trường THPT Nhân Chính, Hà Nội năm học 2020 - 2021 mã đề 485 gồm 03 trang, học sinh làm đề trong thời gian 60 phút.

Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Nhân Chính 2021

Câu 6: : Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. sin 2020a = 2020 sin a cosa           B. sin 2020a = 2020 sin 1010a cos 1010a

C. sin 2020a = 2 sin a cosa                D. sin 2020a = 2 sin 1010a cos1010a

De thi cuoi ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Nhan Chinh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Nhân Chính 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!