Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2017 được Tuyensinh247 sưu tầm và đăng tải, các em tham khảo dưới đây:

PHÒNG GD&ĐT.........................

TR­ƯỜNG TH ..........................

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016- 2017

MÔN TOÁN - LỚP 5

Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề )

 

PHẦN I: Trắc nghiệm

          Hãy khoanh tròn vào các chữ A, B, C, đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng phân số là:

          A. 9/10                 B. 9/100               C. 9/1000      

Câu 2. 25% của 120 là:

          A. 25                    B. 4,8                     C. 480

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =......kg

          A.  217                 B.  2017               C. 2,017

Câu 4. Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

          A.  25 m3              B.   125 m3             C. 100 m3             

Câu 5: Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống:

                 1/2 giờ = 30 phút

                 2 ngày 4 giờ > 24 giờ

Câu 6: 4,8m3 =....dm3:

           A. 48m3                         B. 480dm3            C. 4800dm3

PHẦN II: Tự luận

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

          a. 96,2 + 4,85                                    b. 5,28 : 4

Câu 8: Tìm x và tính giá trị biểu thức.

          10 - x = 46,8 : 6,5                             16,5 x (2,32 - 0,48) 

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ .....chấm:

          a) 12 ngày = ..........giờ                               b) 1,6 giờ =...........phút

Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của 3 kích thước của một hình hộp chữ nhật trên. Tính:

            a) Thể tích hình hộp chữ nhật

            b) Thể tích hình lập phương.

  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI KÌ II

I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm)

 

Câu

1

2

3

 

4

 

 5

6

a

b

Ý

A

C

B

 

B

 

Đ

S

C

Điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

 

1,0 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

 

II. Phần tự luận: ( 4 điểm)

Câu 7: a) 101,05 ( 0,5 điểm)
b) 1,32 ( 0,5 điểm)

Câu 8: 16,5 x ( 2,32 - 0,48)
16,5 x 1,84 = 30,36 ( 1,0 điểm)

Câu 9: a) 12 ngày = 288 giờ. ( 0,5 điểm)
b) 1,6 giờ = 96 phút. ( 0,5 điểm)


Câu 10:

Bài giải

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 8 x 7 x 9 = 504 (cm3) ( 0,25 điểm)
b) Cạnh của hình lập phương là: (8 + 9 + 7) : 3 = 8 (cm) ( 0,25 điểm)
Thể tích hình lập phương là: 8 x 8 x 8 = 512 (cm3) ( 0,25 điểm)
Đáp số: a) 504 cm3 ; b) 512 cm3 ( 0,25 điểm)

Theo Thethaohangngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247