Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Vật lý - Thuận Hưng năm 2015

Đề thi và đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Vật lý - Thuận Hưng năm 2015 - 2016. Các em tham khảo dưới đây:

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I ( 2015 - 2016)

Môn: VẬT LÝ 8

Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian chép đề)

*****

A/. LÝ THUYẾT:

     1/. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? (2đ)

      2/. Thế nào là hai lực cân bằng?  ( 2 đ )

      3/. Khi nào có lực ma sát?  ( 2 đ )

B/. BÀI TẬP:

     1/ Một ca nô chuyển động thẳng đều từ bến A đến bến B với vận tốc 30km/h, hết 45 phút. Hỏi quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu km? (2 đ)

     2/ Hai người đi xe máy coi như đều, người thứ nhất đi đoạn đường 25000m trong 1800giây, người thứ hai đi đoạn đường 1500m trong 2 phút. Tính vận tốc của mỗi người và cho biết người nào đi nhanh hơn? (2 đ)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Vật lý - Thuận Hưng năm 2015 - 2016

A/. LÝ THUYẾT:

1/.  Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. (1 đ)

        Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. (1 đ)

2/. Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau. (2 đ)

          3/. Khi có một vật chuyển động trên bề mặt của vật khác sẽ sinh ra lực ma sát làm cản trở chuyển động của vật. (2 đ)

 

B/. BÀI TẬP:

     1/.  Tóm tắt  ( 0,5 đ)                    Giải

v = 30 km/h                   Quãng đường từ bến A đến bến B là:

t = 45 phút = ¾ h                    s = v.t                                      (0,5 đ)

s  = ? km                                      =  30.3/4  =22,5 km             (1 đ)

 

     2/. Tóm tắt  ( 0,5 đ) 

s1 = 25000 m

t1 = 1800s                      

v1 = s1/t1 = 25000/ 1800  = 13,9 m/s                    (0,5 đ)

s2 = 1500 m

t2 = 2 phút = 120s        

v1 = ? v2 = ?                             

v2 = s2/t2 = 1500/120 = 12,5 m/s                          (0,5 đ)

So sánh v1 và v2.           Vậy người thứ nhất đi nhanh hơn vì v1 > v2        (0,5 đ)

Nguồn: Dethi.violet

1 bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Vật lý - Thuận Hưng năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!