Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Quang Thịnh 2023

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 năm học 2023 - 2024 môn Toán trường THCS Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Quang Thịnh 2023

Câu 2 . Số liền sau của a ( với a là số tự nhiên bất kì ) là:

A. a - 1          B. a + 0        C. a + 1       D. a + 2

Câu 3 .Trong các số tự nhiên số nào không có số liền trước trong các số sau?

A. 1             B. 0             C. 2     D. 4 De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Quang Thinh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Quang Thinh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Quang Thinh 2023

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Quang Thịnh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Quang Thinh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Quang Thinh 2023

Theo TTHN

 

 

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Quang Thịnh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247