Đề thi giữa học kì 1 Phòng GD Hải Hậu lớp 9 môn Văn 2020

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 Phòng GD Hải Hậu lớp 9 môn Ngữ Văn năm học 2020 - 2021 gồm 2 trang, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi giữa học kì 1 Phòng GD Hải Hậu lớp 9 môn Văn 2020

Câu 1 (0,5 điểm): Đối tượng hưởng đến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoạn trích là ai?

Câu 2 (0,5 điểm): Người gửi gắm lời dạy nảo thông qua đoạn trích?

Câu 3 (0,75 điểm): Nếp sống đạo đức nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao?

De thi giua hoc ki 1 Phong GD Hai Hau lop 9 mon Van 2020

De thi giua hoc ki 1 Phong GD Hai Hau lop 9 mon Van 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 Phòng GD Hải Hậu lớp 9 môn Văn 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!