Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Hòa Hưng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Hòa Hưng 3 năm 2016, có đáp án chi tiết, các em tham khảo dưới đây:

PHÒNG GD & ĐT H. GIỒNG RIỀNG

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỮA HK II

TRƯỜNG TH HÒA HƯNG 3

Môn: Toán – Năm học 2015 - 2016

1. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau: 2 x 6 = …. ; 3 x 4 = …. ; 4 x 9 = …. ; 5 x 8 = …. ?

A. 8;7;13;13.         B. 12;12;36;40.          C. 11;13;35;41.         D. 12;12;38;30.

2. (1 điểm) Có 15 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 5 cái kẹo.            B. 6 cái kẹo .              C. 7 cái kẹo.                D. 8 cái kẹo.

3. (1 điểm) Cho phép nhân 2 x 4 = 8. Em hãy khoanh vào phép chia thích hợp dưới đây:

A. 2 : 4 = 8.                  B. 8 : 2 = 4.                C. 8 : 4 = 4.              D. 2 : 4 = 4.

    4 : 2 = 8.                      8 : 4 = 2.                    4 : 8 = 4.                  4 : 2 = 4.

De thi giua hoc ki 2 lop 2 mon Toan - TH Hoa Hung 3 nam 2015 - 2016

8. (2 điểm) Lớp 2A có 25 học sinh được xếp đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ? 

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Hòa Hưng 3 năm 2016

Câu 1: B  (1 điểm)

Câu 2: A  (1 điểm)

Câu 3: B  (1 điểm)

Câu 4: C  (1 điểm)          

Câu 5: B  (1 điểm)

Câu 6: C  (1 điểm)

Câu 7 (2 điểm):

  Bài giải

                                    Độ dài đoạn dây đồng đó là:              (0,5 điểm)

                                         3 + 3 + 3 = 9 (cm)                        (1 điểm)

                                                       Đáp số: 9 cm                    (0,5 điểm)

Câu 8 (2 điểm):

  Bài giải

                                    Mỗi tổ có số học sinh là:                 (0,5 điểm)

                                         25 : 5 = 5 (học sinh)                 (1 điểm)

Tuyensinh247.com - Theo Dethi.violet

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Hòa Hưng 3 năm 2015 - 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247