Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Hòa Hưng 3 năm 2016

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Hòa Hưng 3 năm 2016, có lời giải chi tiết

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau: 2 x 6 = .... ; 3 x 4 = .... ; 4 x 9 = .... ; 5 x 8 = .... ?

A. 8; 7; 13; 13.             B. 12; 12; 36; 40.            C. 11; 13; 35; 41.               D. 12; 12; 38; 30.

Câu 2. (1 điểm) Có 15 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 5 cái kẹo.                B. 6 cái kẹo.                   C. 7 cái kẹo.                      D. 8 cái kẹo.

De thi giua hoc ki 2 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Hoa Hung 3 nam 2016

Theo thethaohangngay

 

 

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Hòa Hưng 3 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247