Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán TH Mỹ An A 2017

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Mỹ An A, phòng GD Tháp Mười năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán TH Mỹ An A 2017

Câu 1 : (1điểm) Lớp 5A có 12 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với học sinh nữ là :

A. 200%                     B. 50%                 C. 1200%                           D. 3600%

Câu 2 : (1điểm)

a/ 1,5 giờ = …  phút

A. 1 giờ 2 phút         B. 1giờ 5 phút       C. 90 phút            D. 1giờ 50 phút

b/ Năm 2017 thuộc thế kỉ mấy ?

A. 12                       B. 19                          C. 20                                        D. 21

 Câu 3 : (1điểm) Hình thang ABCD có độ dài hai đáy 6dm và 4dm, chiều cao 3dm. Diện tích hình thang ABCD là :

A. 15 dm2                B. 30 dm2                C. 36 dm2                          D. 72 dm2

Câu 4 : (1điểm)

a/Chu vi hình tròn có đường kính d = 3 dm là :

A. 9,42 dm                   B. 18,84 dm               C. 28,26 dm              D. 6,14 dm

b/ Diện tích hình tròn có bán kính r = 2cm là :

A. 1,14 cm2                 B. 5.14 cm2                C. 6,28  cm2             D. 12,56 cm2

Câu 5 : (1điểm)

a/ 13,8 m3 = … dm3.

A. 1380 dm3              B. 13800 dm3                  C. 138 dm3                 D. 13008 dm

b/ 6000 dm3 = … m3.

A. 600 m3                    B. 60 m3                      C. 6m3                     D. 0,6 m3

Câu 6: (1điểm)

a/ 3 giờ 5 phút + 6 giờ 45 phút                     b/ 15 ngày 23 giờ - 8 ngày 17 giờ

 

Câu 7 : Đặt tính rồi tính : 1 điểm

c/ 6,5 giờ x 3                                                  d/ 18, 6 phút : 6

Câu 8 : (1 điểm) .

          Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4 dm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật?

Câu 9: (1 điểm.)

Một cái hộp hình lập phương có cạnh 1,5 dm. Tính thể tích của cái hộp.

Câu 10 : (1 điểm)

a/ Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ, đi được trong 3 giờ. Quãng đường ô tô đi được là:

A. 15 km                  B. 48 km                  C. 42 km                            D. 135 km

b/ Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105 km. Tính vận tốc của người đi xe máy là bao nhiêu Km/giờ

Đáp án dề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán TH Mỹ An A 2017

Câu 1 : ( 1 điềm ) B : 50%

Câu 2 : ( 1 điềm ) Trà lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a/ C : 90 phút

b/ D : 21

Câu 3 : ( 1 điềm ) A : 15 dm2

Câu 4 : ( 1 điềm ) Trà lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a/ A : 9,42 dm

b/ D : 12,56 cm2

Câu 5 : ( 1 điềm ) Trà lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a/ B : 13800 dm3

b/ C : 6 cm3

Câu 6 : (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a/ 9 giờ 50 phút                                             c/ 175 giờ

Câu 7: (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

b/ 7 ngày 6 giờ                                              d/ 3,1 phút

Câu 8 : ( 1 điểm)                     Giải

Thể tích của hình hộp chữ nhật là : (0,25 điểm)

8 x 6 x 4 = 172 ( dm3) (0,5 điểm)

Đáp số : 112 dm2        ( 0,25 điểm)

Câu 9 : (1 điểm)            Giải

Thể tích của cái hộp hình lập phương là : (0,25 điểm)

 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (dm3) (0,5 điểm)

Đáp số : 13.5 dm2 ;  3,375 dm3. ( 0,25 điểm)

Câu 10 : ( 1 điềm ) Trà lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a/ D : 135 km

 

b/ Vận tốc của người đi xe máy là: (0,25 điềm)

105 : 3 = 35 ( km/giờ)    (0,25 điềm)

Đáp số: 35 km/giờ

 Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán TH Mỹ An A 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!