Đề thi giữa học kì 2 năm 2021 Toán lớp 10 THPT Nguyễn Khuyến

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Nguyễn Khuyến, tỉnh Nam Định được cập nhật dưới đây, các em cùng tham khảo

Đề thi giữa học kì 2 năm 2021 Toán lớp 10 THPT Nguyễn Khuyến 

Câu 8: Nếu a>b>0, c>d>0 thì bất đẳng thức nào sau đây sai?

A.ac>bd                 B.a –c > b – d                       C. a^2 > b^2               D. ac >bc

Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x/2 + 2/(x -1) là

A.2                         B. 5/2                                    C. 2√2                            D. 3


De thi giua hoc ki 2 nam 2021 Toan lop 10 THPT Nguyen KhuyenDe thi giua hoc ki 2 nam 2021 Toan lop 10 THPT Nguyen KhuyenDe thi giua hoc ki 2 nam 2021 Toan lop 10 THPT Nguyen KhuyenDe thi giua hoc ki 2 nam 2021 Toan lop 10 THPT Nguyen Khuyen

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 năm 2021 Toán lớp 10 THPT Nguyễn Khuyến

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!