Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Đào Duy Từ

Các em cùng tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm học 2019 - 2020 trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Đào Duy Từ

10. His performance was so boring that it made me ….. asleep

A.falling       B. to fall            C. fell           D. fall

11. The kids …. For sweets, but they’re not good for them.

A.are always asking      B. always ask    C. always asking       D. is always ask

12. Jane looks forward  to …. Her classmates again.

De thi giua ki 1 lop 10 mon Anh 2019 - THPT Dao Duy Tu

De thi giua ki 1 lop 10 mon Anh 2019 - THPT Dao Duy Tu

De thi giua ki 1 lop 10 mon Anh 2019 - THPT Dao Duy Tu

De thi giua ki 1 lop 10 mon Anh 2019 - THPT Dao Duy Tu

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2019 - THPT Đào Duy Từ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!