Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Việt Đức

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Việt Đức, Hà Nội năm học 2019 - 2020 cả phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Việt Đức

Bài 3. (0,5 điểm). Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau có nghiệm x ∈  [-π/3; π/3]?

cos(π/3 – 2x) – 2sin(x + π/3) – m = 0

Bài 4. (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) cho vec tơ u (2; 1) và đường thẳng d: x – 2y + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vec tơ u.

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Viet Duc

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Viet Duc

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Viet Duc

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Việt Đức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!