Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Trần Phú 2019

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2019 - 2020 trường THPT Trần Phú, Hà Nội gồm 10 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Trần Phú 2019

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai?

A.Hàm số y = sinx đồng biến trên khoảng [0; π/2]

B. Hàm số y = tanx đồng biến trên khoảng [0; π/2]

C. Hàm số y = cotx nghịch biến trên khoảng [0; π/2]

D. Hàm số y = cosx đồng biến trên khoảng [0; π/2]

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Tran Phu 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Tran Phu 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Trần Phú 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!