Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2015 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy - Hà Nội năm học 2015, 2016.

Câu 1 (1,0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số:

a). y = 1/(sin 2x – 1)      b) y = 4 + 5tan(π/4 – x)

Câu 2 (4,5 điểm) Giải phương trình:

a) cot (x – 450) = √3                     b) sin2x + 4cosx – 4 = 0

c) √3 sin2x – cos2x                        d) sin5x + sin9x + 2sin2x = 1

Câu 3 (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 2tanx + 1/cos2x – 2 trên [-π/4 ; 0]. Từ đó tìm các giá trị của tham số m để phương trình tan2x + 2tanx – m = 0 có nghiệm x ∈ [-π/4 ; 0].

Câu 4 (1,0 điểm) Cho phương trình: 3cos2x – 2sin2xcosx – sin2x = 0

a) Giải phương trình.

b) Tìm tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn [0; 500] của phương trình.

Câu 5 (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho véc tơ v = (2; -3)

a) Tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của M(-4;1) qua phép tịnh tiến theo véc tơ v.

b) Viết phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của đường thẳng (d): 2x – y + 4 = 0 qua phép tịnh tiến theo véc tơ v.

c) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 2)2 = 9 qua phép tịnh tiến theo véc tơ v.

Câu 6 (0,5 điểm) Trong mặt phẳng cho hai điểm A, B và cố định, điểm C di động sao cho tam giác ABC vuông tại C. Tìm tập hợp điểm M biết C là trung điểm của đoạn thẳng AM.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 99er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/99.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/99.Vanhoc.Tuyensinh247/ 

Môn Anh: https://www.facebook.com/groups/99.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/99.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Hóa: https://www.facebook.com/groups/99.Hoahoc.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/99.Sinhhoc.Tuyensinh247/ 

Môn Địa: https://www.facebook.com/groups/99.Dialy.Tuyensinh247/ 

Môn Sử: https://www.facebook.com/groups/99.Lichsu.Tuyensinh247/

Tuyensinh247.com Tổng hợp

 

1 bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2015 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!