Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2023 - TH Thạnh Hưng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Thạnh Hưng 2, Giồng Riềng.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2023 - TH Thạnh Hưng

Câu 1:  Câu trả lời Ma-ri-a tìm được sau khi làm thí nghiệm là gì ? (0,75 điểm)

    A. Khi giữa tách trà và đĩa có một chút nước thì tách trà sẽ chuyển động.

    B.  Khi giữa tách trà và đĩa có một chút nước thì tách trà sẽ di chuyển.

    C.  Khi giữa tách trà và đĩa có một chút nước thì tách trà sẽ đứng yên.

    D.  Khi giữa tách trà và đĩa có một chút nước thì tách trà sẽ chạy.

Câu 2: Em hãy tìm động từ cho câu văn sau: “Cô bé lấy một bộ đồ trà ra và tự mình làm thí nghiệm” ? (0,5 điểm)

    A.  lấy và làm .             B.  lấy và ra.         C.  lấy                  D.  làm

De thi giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2023 - TH Thanh Hung

De thi giua ki 1 lop 4 mon Tieng Viet 2023 - TH Thanh Hung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt 2023 - TH Thạnh Hưng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247