Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Long Chữ A

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Long Chữ A, phòng GD Bến Cầu năm học 2018 - 2019 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Long Chữ A

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Long Chu A

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Long Chữ A

Bài 1: (1 điểm) a/ 0,5 điểm; b/ 0,5điểm

Bài 2: (1 điểm) ý B

Bài 3: (1 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm) ý A

Bài 5: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 6: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu? (1 điểm)

Bài giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

28 : 2 = 14 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(14 + 8) : 2 = 11(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

11 - 8 = 3 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 3 = 33 (m2)

Đáp số: 33 m2

Bài 7: (2 điểm) Trong hình bên có:

4 góc nhọn

2 góc vuông

1 góc tù

1 góc bẹt

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Long Chữ A

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!