Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Phước Lý

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 trường tiểu học Phước Lý có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Phước Lý

Bài 2. (1 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số  9 084 720 là bao nhiêu ?

 a. 8 000 000;        b. 800 000;                      c. 80 000;              d. 8 000

Bài 3. (1 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm 1/3 giờ = .............phút là bao nhiêu ?

a. 15;                  b. 20;                                c. 25;                     d. 30

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2019 - TH Phuoc Ly

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Phước Lý

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2019 - TH Phuoc Ly

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Phước Lý

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!