Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông (Có đáp án)

Đề thi và đáp án giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Phong Đông năm học 2022 - 2023. Đề thi gồm 10 câu như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2022 - TH Phong Dong (Co dap an)

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2022 - TH Phong Dong (Co dap an)

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông

Câu 1. Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm 

Viết số

Đọc số

a. 217 352

Hai trăm mười bảy nghìn ba trăm năm mươi hai

b. 5 683 627

Năm triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi bảy.

c. 124 382 905

Một trăm hai mươi bốn triệu ba trăm tám mươi hai nghìn chín trăm linh năm.

d. 412 817 228

Bốn trăm mười hai triệu tám trăm mười bảy nghìn hai trăm hai mươi tám

             

Câu

2

3

4

6

7

 

 

Ý

c

b

a

b

c

 

 

Câu 5. Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

 a. 75199                 b. 34715          c. 1950           d. 513

Câu 8. Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

a.  107 kg                b. 3045m

Câu 9. Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm

a. S         b. Đ            c. Đ          d.  S

Câu10.  Ví dụ:                                   Giải

                                  Số bạn nữ của lớp 4A1 có là:      (0,25đ)

                                        ( 36 + 6) : 2 = 21 (bạn)          (0,5đ)

                                  Số bạn nam của lớp 4A1 có là:   (0,25đ)

                                         36 – 21= 15 (bạn)                (0,5đ)

                                               Đáp số : 21 bạn nữ        (0,25đ)

                                                             15 bạn nam      (0,25đ

 ( Có nhiều cách giải, tùy theo cách giải của HS mà GV cho điểm)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247