Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Văn Trỗi

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Huế năm học 2023 - 2024.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Văn Trỗi

Câu 1: Cho M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 4. Khẳng định dưới đây đúng là:

A. M = {0; 1: 2; 3; 4); B. M = (0; 1; 2; 3); C. M = {1; 2; 3; 4); D. M = {1; 2; 3).

Câu 2: Cho B = {0; 2; 4; 6; 8; 10} . Tập hợp B được viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp là:

A. B = {x| x là số tự nhiên, x < 11};     B. B ={x| x là số tự nhiên, x < 10};

C. B= {x| x là số tự nhiên chẵn, x <II};    D. B={x| x là số tự nhiên chẵn, x < 10}.

Câu 3: Trong các số 0; 1; 4; 7; 8. Tập hợp tất cả các số nguyên tố là:

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2023 - THCS Nguyen Van Troi

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan 2023 - THCS Nguyen Van Troi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Văn Trỗi

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247