Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Quỳnh Nhai

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 phòng GD Quỳnh Nhai gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Quỳnh Nhai

Câu 6: Số nào sau đây là ước của 25 ?

A. 2        B. 5            C. 6                D. 10

Câu 7: Trong các số sau , số nào chia hết cho 2 ?

A. 2 245                B. 5 663             C. 6 334                D. 1 009

Câu 8: Trong các số sau , số nào chia hết cho 5 ?

A. 5 557      B. 4 669      C. 2 336       D. 1 000

Câu 9: Số nào sau đây là số nguyên tố ?De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - Phong GD Quynh Nhai

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Quỳnh Nhai

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

B

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Quỳnh Nhai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!