Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Trực Ninh 2021

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2021 - 2202 phòng giáo dục Trực Ninh, Nam Định gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Trực Ninh 2021

Bài 2. (1,5 điểm)

a) (0,75 điểm) Tìm các số tự nhiên 4= 67a biết A chia hết cho 3

b) (0,75 điểm) Tìm số tự nhiên x biết 236 – 5.(x - 8) = 6:6

Bài 3. (1,5 điểm) Cô giáo có 80 quyển vở, 72 bút bị và 64 thước kẻ muốn chia thành các phần thưởng như nhau, mỗi phần thưởng đều có vở, bút bi, thước. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó, trong mỗi phần thưởng có mấy quyển vở, bút bi, thước kẻ?

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - Phong GD Truc Ninh 2021

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - Phong GD Truc Ninh 2021

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - Phòng GD Trực Ninh 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!