Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hải Lĩnh 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 lớp 6 năm học 2019 - 2020 môn Toán trường THCS Hải Lĩnh có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hải Lĩnh 2019 - 2020

Câu 8 Cho hình vẽ. Hãy cho biết khẳng định nào sai

A. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

B. Hai điểm C và B nằm cùng phía đối vơí điểm A.

C. Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

D. Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B.

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan THCS Hai Linh 2019 - 2020

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hải Lĩnh 2019 - 2020

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan THCS Hai Linh 2019 - 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hải Lĩnh 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!