Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hàm Tử 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020 trường THCS Hàm Tử có đáp án chi tiết gồm 16 câu trắc nghiệm và 7 câu tự luận.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hàm Tử 2019

Câu 9. Cho 4 số tự nhiên: 1234; 3456; 5675; 7890. Trong 4 số trên có bao nhiêu số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5?

A. 1                             B. 2.                            C. 3.                            D. 4.   

Câu 10: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

A. 323

B. 246

C. 7421

D. 7859

Câu 11 :Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố của 24 là:

A. 8.3

B. 2.32

C. 22.3

D. 23.3

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan THCS Ham Tu 2019

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hàm Tử 2019

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan THCS Ham Tu 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán THCS Hàm Tử 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!