Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - THCS Hồng Thái 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2022 - 2023 trường TH và THCS Hồng Thái, huyện Kiến Xương có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - THCS Hồng Thái 2022

Câu 7. Cho 4 số tự nhiên: 1234; 3456; 5675; 7890. Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là:

A. 1234       B. 3456      C. 5675         D. 7890

Câu 8. Số các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là:

A. 6 số          B. 7 số            C. 8 số           D. 9 số

Câu 11. Hình 1 có tất cả nhiêu hình tam giác có :

A. 5 hình          B. 7 hình         C. 14 hình            D. 15 hình

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - THCS Hong Thai 2022

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - THCS Hong Thai 2022

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - THCS Hồng Thái 2022

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - THCS Hong Thai 2022

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - THCS Hong Thai 2022

De thi giua ki 1 lop 6 mon Toan - THCS Hong Thai 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán - THCS Hồng Thái 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247