Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Lam Thành

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 trường THCS Lam Thành có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Lam Thành

Bài 1: (2,0 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất ( nếu có):

Bài 3: (2,0 điểm) Lớp 7A, 7B, 7C thu gom được 210 kg giấy loại để làm kế hoạch nhỏ, biết rằng số giấy loại của các lớp tương ứng tỉ lệ với 8; 12 và 15. Hỏi mỗi lớp thu gom được bao nhiêu kg giấy loại ?

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - THCS Lam Thanh

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Lam Thành

De thi giua ki 1 lop 7 mon Toan 2021 - THCS Lam Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2021 - THCS Lam Thành

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!