Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Văn 2021 - THCS Vạn Hà

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 lớp 7 môn Văn trường THCS TT Vạn Hà, Thiệu Hóa có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Văn 2021 - THCS Vạn Hà

Câu 1 (0,5). Nêu phương thức biểu đạt chính ?

Câu 2(0,5). Xác định các từ láy có trong lời bài hát trên.

Câu 3(0,5). Em hiểu thế nào về nghĩa của từ đi trong câu:“Dẫu đi trọn cả một kiếp người”?

Câu 4(1,5). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong những câu sau:                                 

De thi giua ki 1 lop 7 mon Van 2021 - THCS Van Ha

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Văn 2021 - THCS Vạn Hà

De thi giua ki 1 lop 7 mon Van 2021 - THCS Van Ha

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Văn 2021 - THCS Vạn Hà

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!