Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - Quận Hà Đông

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2019 - 2020 của phòng giáo dục quận Hà Đông, đề thi gồm 5 câu như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - Quận Hà Đông

b) Gọi P là điểm đối xứng của M qua D, K là điểm đối xứng của M qua E và I là trung điểm của DE. Chứng minh P đối xứng với K qua A.

c) Khi M chuyển động trên đoạn BC thì điểm I chuyển động trên đường nào?

Bài 5 (0,5 điểm). Cho x, y ∈ Z chứng minh rằng:

N = (x – y) (x – 3y) (x – 4y) + y4 là số chính phương

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2019 - Quan Ha Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2019 - Quận Hà Đông

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!