Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2020 - huyện Đan Phượng

Đề khảo sát môn Toán lớp 8 năm học 2019 - 2020 của phòng giáo dục huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2020 - huyện Đan Phượng

Câu 7. Dư của phép chia đa thức A = 5x3 – 3x2 + 7 cho đa thức (x2 + 1) là:

A. -5x + 10            B.0            C. 5x – 3         D. 5x + 3

Câu 8. Tam giác MNP đối xứng với tam giác M’N’P’ qua đường thẳng d, biết tam giác MNP có chu vi là 48cm. Khi đó chu vi của tam giác M’N’P’ có giá trị là:

A.24cm       B. 32 cm              C. 40cm      D. 48cm

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan 2020 - huyen Dan Phuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2020 - huyện Đan Phượng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!