Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Địa 2018 - THCS Trần Phú

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Trần Phú có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Địa 2018 - THCS Trần Phú

Câu 1 (2 điểm) :Nguồn lao động

a.              Trình bày về nguồn lao động của nước ta hiện nay.

b.             Cần có biện pháp gì để nâng cao chất lượng lao động?

     Câu 2 ( 2 điểm ) : Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Cho ví dụ?

     Câu 3 ( 2 điểm ) :  Các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng gì đến phân bố và phát triển công nghiệp?

      Câu 4 (1 điểm ) Hãy cho biết sản xuất công nghiệp có ảnh hưởng gì đến môi trường ?             

     Câu 5 (3 điểm ) Cho bảng số liệu sau:

                                                                                Đơn vị: %

Năm

Tổng số

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

2003

100

59,6

16,4

24,0

 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động  phân theo ngành năm 2003 và rút ra nhận xét.   

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Địa 2018 - THCS Trần Phú

De thi giua ki 1 lop 9 mon Dia 2018 - THCS Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Địa 2018 - THCS Trần Phú

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!