Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Tô Hoàng

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Tô Hoàng, tổ chức thi ngày 28/9/2018.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Tô Hoàng

Bài 3 (4,0 điểm)

Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm, BH = 3cm.

a)Tính AH, BC và góc ABC?

b) Tia phân giác của góc ABC cắt AH tại D, cắt AC tại K. Hãy tính AK/BK và DH/BD? Từ đó suy ra AK.BD = DH . BK

c) Gọi E là hình chiếu của K trên BC. Chứng minh: 1/AH2 = 1/EC2 + 1/AC2

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2018 - THCS To Hoang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2018 - THCS Tô Hoàng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!