Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2019 - Chuyên Amsterdam

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2019 - 2020 trường Chuyên Amsterdam, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2019 - Chuyên Amsterdam

Bài III. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) đường cao AH. Các đường phân giác của BAH và CAH, tương ứng, cắt cạnh BC tại M, N. Gọi K là trung điểm AM.

1) Chứng minh tam giác AMC là một tam giác cân

2) Dựng KI vuông góc BC tại I. Chứng minh MK2 = MI.MC và MA2 = 2MH . MC

3) Chứng minh 1/AH2 = 1/AM2 + 1/4CK2

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2019 - Chuyen Amsterdam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2019 - Chuyên Amsterdam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!