Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - THCS Thành Công 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Thành Công năm học 2019 - 2020 tổ chức thi ngày 18/10/2019.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - THCS Thành Công 2019

Bài 3. Cho hai biểu thức: A = (x + 3)/(√x – 2) và B = (√x – 1) / (√x + 2) + (5√x – 2) / (x – 4) với x ≥ 0; x ≠ 4

a) Tính giá trị biểu thức A khi x = 9

b) Rút gọn biểu thức B

c) Tìm x để B < 1

d) Tìm giá trị của x để biểu thức C = A/B đạt giá trị nhỏ nhất

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan - THCS Thanh Cong 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán - THCS Thành Công 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!