Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2019 - Thị xã Mỹ Hảo

Đề thi giữa học kì 1 môn Văn lớp 9 năm học 2019 - 2020 của phòng giáo dục thị xã Mỹ Hảo được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2019 - Thị xã Mỹ Hảo

1. Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ?

2. Nếu nội dung chính của đoạn thơ?

3. Hãy chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ dưới đây:

Làn thu thủy nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh

4. Tác dụng của những biện pháp nghệ thuật vừa tìm được trong hai câu thơ trên?

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van 2019 - Thi xa My Hao

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2019 - Thị xã Mỹ Hảo

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!