Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2022 - Quận Tây Hồ

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Văn lớp 9 năm học 2022 - 2023 phòng giáo dục quận Tây Hồ, Hà Nội gồm 2 phần các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2022 - Quận Tây Hồ

1. Đoạn thơ trên thuộc về đoạn trích nào của Truyện Kiều? Nêu vị trí đoạn trích đó.

2. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật tu từ trong câu thơ: "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

3. Hãy chỉ ra một thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

4. Viết đoạn văn theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp (khoảng 12 câu) để
làm nổi bật vẻ đẹp và tài năng của Thủy Kiểu, trong đó có sử dụng một câu ghép và một
câu bị động (gạch chân, chú thích rõ câu ghép và câu bị động).

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van 2022 - Quan Tay Ho

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2022 - Quận Tây Hồ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247