Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn - Sở GD Bắc Ninh 2022

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 môn Văn lớp 9 năm học 2022 - 2023 của Sở giáo dục Bắc Ninh vừa tổ chức thi ngày 2/11/2022.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn - Sở GD Bắc Ninh 2022

a) Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

b) Từ xuân trong đoạn thơ được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy giải thích nghĩa của từ xuân.

c) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ có trong dòng thơ in đậm.

Câu 2. (2,0 điểm)

Từ muối trong trường hợp nào sau đây được dùng như một thuật ngữ? Tại sao?

a) Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xít.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van - So GD Bac Ninh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn - Sở GD Bắc Ninh 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247