Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn THCS Tống Văn Trân 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Văn lớp 9 trường THCS Tống Văn Trân, Nam Định có đáp án chi tiết năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn THCS Tống Văn Trân 2018 - 2019

Câu 3. Nói" một chữ có thể diễn tả rất nhiều ý" là nói đến hiện tượng gì trong từ vựng.

     A.Hiện tượng nhiều nghĩa của từ.                         B.Hiện tượng đồng nghĩa của từ.

     C.Hiện tượng đồng âm của từ                               D.Hiện tượng trái nghĩa của từ.

Câu 4. Từ nào trong những từ sau không phải là từ Hán Việt

           A.Thanh minh             B.Giai nhân             C.Tố nga                  D.Dập dìu

Câu 5. Phép tu từ từ vựng nói giảm, nói tránh có liên quan trực tiếp đến phương châm hội thoại nào?       

      A. Phương châm về lượng                               B. Phương châm về chất

      C. Phương châm quan hệ                                 D. Phương châm lịch sự.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van THCS Tong Van Tran 2018 - 2019

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn THCS Tống Văn Trân 2018 - 2019

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van THCS Tong Van Tran 2018 - 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn THCS Tống Văn Trân 2018 - 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!