Đề thi giữa kì 1 môn Anh 2022 lớp 6 - THCS Ngọc Lâm

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ngọc Lâm năm học 2022 - 2023, dưới đây là nhiều mã đề khác nhau các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh 2022 lớp 6 - THCS Ngọc Lâm

Question 1: Which grade is Janet in?

A. grade 11           B. grade 9        C. grade 6         D. grade 7

Question 2: What are Janet's classmates like?

A. They're helpful.           C. They're shy.         

B. They're funny.           D. They're friendly.

Question 3: What does Janet usually do in the library?

Question 4: How often do the students wear uniform?

De thi giua ki 1 mon Anh 2022 lop 6 - THCS Ngoc Lam

De thi giua ki 1 mon Anh 2022 lop 6 - THCS Ngoc Lam

De thi giua ki 1 mon Anh 2022 lop 6 - THCS Ngoc Lam

De thi giua ki 1 mon Anh 2022 lop 6 - THCS Ngoc Lam

De thi giua ki 1 mon Anh 2022 lop 6 - THCS Ngoc Lam

De thi giua ki 1 mon Anh 2022 lop 6 - THCS Ngoc Lam

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh 2022 lớp 6 - THCS Ngọc Lâm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247