Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm 2023 - TH Minh Tân

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023 lớp 4 môn Anh trường Tiểu học Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc các em tham khảo dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm 2023 - TH Minh Tân 

1. He can (climb) _________________ the trees.

2. When (be) _________________ your birthday?

3. I (stay) _________________ at home yesterday.

4. What ______________ they (do) ______________ now?

5. They (play) _________________ the piano now

De thi giua ki 1 mon Anh lop 4 nam 2023 - TH Minh Tan

De thi giua ki 1 mon Anh lop 4 nam 2023 - TH Minh Tan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm 2023 - TH Minh Tân

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247