Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 6 năm 2023 - THCS Long Biên

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023 trường THCS Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Đề thi gồm 40 câu như sau:

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 6 năm 2023 - THCS Long Biên

Question 1. Khoa likes ______________

A. History     B. Mathematics     C. English

Question 2. Paul doesn’t like Math because ______________

A. He does not have time    B. He is not good at numbers    C. He likes art club

De thi giua ki 1 mon Anh lop 6 nam 2023 - THCS Long Bien

De thi giua ki 1 mon Anh lop 6 nam 2023 - THCS Long Bien

De thi giua ki 1 mon Anh lop 6 nam 2023 - THCS Long Bien

De thi giua ki 1 mon Anh lop 6 nam 2023 - THCS Long Bien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 6 năm 2023 - THCS Long Biên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247